SOUČASNÝ STAV

Císařské lázně jsou památkově chráněným objektem již od roku 1958. V rámci Lázeňského trojúhelníku se Císařské lázně jako součást historického centra Karlových Varů dostaly na Indikativní seznam lokalit nejvýznamnějších památek České republiky světového dědictví UNESCO.

V roce 2008 získal objekt CL do svého majetku Karlovarský kraj a začal proces s jejich revitalizací.  Snahou je budovu zrekonstruovat a opět zpřístupnit veřejnosti. Objekt však již nebude moci plnit svou původní funkci (plnohodnotné služby v rámci komplexní lázeňské péče), ale stane se společensko – kulturním centrem.

V červnu roku 2009 byl proveden stavebně technický průzkum, jehož cílem bylo posoudit současný stav zmíněného objektu a poskytnout podklady pro návrh budoucích stavebních zásahů. Z provedeného průzkumu vyplývá, že v současné době budova trpí v přízemních prostorách nadměrnou vlhkostí a musí kvůli svému špatnému stavu projít náročnou rekonstrukcí a sanací. Interiéry, hodnotné umělecké předměty a umělecko-řemeslné prvky musí být restaurovány. Bylo založeno Zájmové sdružení právnických osob, Císařské lázně Karlovy Vary. Zakládajícími členy byly Karlovarský kraj a město Karlovy Vary. Proběhlo vyhlášení soutěže na dodavatele projektové dokumentace, vítězem se stala renomovaná architektonická kancelář Intar a.s. a byly zahájeny projekční práce. 

V roce 2010 - Císařské lázně byly prohlášeny za Národní kulturní památku a v letních měsících byl objekt po dlouhých letech částečně zpřístupněn veřejnosti.

V roce 2011 byla dokončena  a předána projektová dokumentace a bylo vydáno stavební povolení. Zároveň zastupitelstva jak Karlovarského kraje, tak města Karlovy Vary, rozhodla a schválila způsob financování  revitalizace objektu. Proběhlo vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby. Současně byla podána žádost o přidělení dotace z Integrovaného operačního programu Ministerstva Kultury ČR.  V tomto roce proběhla dílčí oprava břidličného pláště střešní kopule, za přispění finanční podpory Programu záchrany architektonického dědictví.

V roce 2012 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby, byly vyhlášeny výsledky žádostí o dotace z Integrovaného operačního programu, kde projekt Revitalizace národní kulturní památky Císařské lázně, Karlovy Vary byl výběrovou komisí doporučen k financování jako náhradní projekt, vzhledem k faktu, že finanční alokace pro danou výzvu je nižší než součet finančních požadavků projektů, které splnily bodovou hranici.

V současné době probíhají jednání o možné realokaci nevyčerpaných finančních prostředků, poskytnutých EU, u kterých hrozí, že nebudou čerpány. Smyslem je tyto finanční prostředky realokovat na ta ministerstva, která mají projekty schválené, ale nemají na ně finanční prostředky. 

 

Z výše uvedených informací je tedy zřejmé, že projekt Revitalizace Národní kulturní památky Císařské lázně Karlovy Vary je připraven k okamžité realizaci, pokud obdrží výše zmíněné dotace, pro spolufinancování.

V sekce ke stažení najdete výkresovou dokumentaci aktuálního stavu: