SOUČASNÝ STAV

Císařské lázně jsou památkově chráněným objektem již od roku 1958. V rámci Lázeňského trojúhelníku se Císařské lázně jako součást historického centra Karlových Varů dostaly na Indikativní seznam lokalit nejvýznamnějších památek České republiky světového dědictví UNESCO.
V roce 2008 získal objekt CL do svého majetku Karlovarský kraj a začal proces s jejich revitalizací.  Snahou je budovu zrekonstruovat a opět kompletně zpřístupnit veřejnosti. V červnu roku 2009 byl proveden stavebně technický průzkum, jehož cílem bylo posoudit současný stav zmíněného objektu a poskytnout podklady pro návrh budoucích stavebních zásahů. Z provedeného průzkumu vyplývá, že v současné době budova trpí v přízemních prostorách nadměrnou vlhkostí a musí kvůli svému špatnému stavu projít náročnou rekonstrukcí a sanací. Interiéry, hodnotné umělecké předměty a umělecko-řemeslné prvky musí být restaurovány. Bylo založeno Zájmové sdružení právnických osob, Císařské lázně Karlovy Vary. Zakládajícími členy byly Karlovarský kraj a město Karlovy Vary. Proběhlo vyhlášení soutěže na dodavatele projektové dokumentace, vítězem se stala renomovaná architektonická kancelář Intar a.s. a byly zahájeny projekční práce. 
V roce 2010 - Císařské lázně byly prohlášeny za Národní kulturní památku a v letních měsících byl objekt po dlouhých letech částečně zpřístupněn veřejnosti.

V roce 2017 zaniklo Zájmové sdružení právnických osob, Císařské lázně Karlovy Vary a veškerá práva a závazky převzal Karlovarský kraj. 
V současné době je připravován projekt Revitalizace Císařských lázní v Karlových Varech, který bude financovaný z rozpočtu Karlovarského kraje, statutárního města Karlovy Vary a Ministerstva kultury České republiky. 

V sekce ke stažení najdete výkresovou dokumentaci aktuálního stavu: