VIZE

Cílem projektu je zrekonstruovat objekt Císařských lázní a opět jej celý ve své kráse a unikátnosti zpřístupnit veřejnosti. Pro zachování unikátní dispozice všech uměleckých děl a umělecko-řemeslných prvků v co největší míře se jeví jako nejvhodnější kulturně společenské využití.

Po rekonstrukci objektu bude v Císařských lázních k dispozici:

  • Muzejní expozice lázeňství a Karlovarského kraje
  • Muzejní expozice Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, příp. filmu
  • Víceúčelový společensko-kulturní sál
  • Balneologické centrum s knihovnou – studovna pro odbornou veřejnost
  • Informační centrum Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje

Předmětem rekonstrukce exteriéru bude revitalizace omítek, kamenných sloupů a pilastrů, obkladů a veškerých dekorativních prvků. Vzhledem k tomu, že se jedná o Národní kulturní památku, hlavní použitou metodou bude restaurování. Výměna otvorových výplní bude provedena tvarově a materiálově identickými replikami v případě, že restaurování nebude možné. Současně bude identicky vyměněna střešní krytina a repasovány veškeré klempířské a pasířské dekorativní prvky. Po dokončení revitalizace bude celý objekt bezbariérový díky výtahům, které zde budou zabudovány a návštěvníkům bude poskytnut kompletní servis, společně s možností občerstvení v plánované kavárně.

 

Specifikace budoucího stavu

Muzejní expozice lázeňství a Karlovarského kraje

Cílem muzejní expozice je přiblížit návštěvníkům historii, současnost a význam karlovarského, regionálního, ale i evropského lázeňství. Stejně tak jako Karlovarského kraje samotného.


Muzejní expozice Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, případně filmu

Karlovy Vary patří k městům s nejdelší filmovou tradicí u nás - první veřejná filmová projekce v českých zemích proběhla v roce 1896, kdy vznikl druhý nejstarší Mezinárodní filmový festival - Mariánské Lázně - Karlovy Vary 1. 8. 1946 - na světě, po Benátkách (1932). Rovněž zde bylo natočeno přes sto různých celovečerních filmů českých i zahraničních a tento trend pokračuje. Projekt je zaměřen na filmovou propagaci města a má za cíl posílení marketingu destinace a zvýšení celoroční návštěvnosti nabídkou velmi atraktivního produktu. Filmová turistika je poměrně novým a prestižním odvětvím na poli cestovního ruchu a je nejvyšší čas, aby se Karlovy Vary do ní zapojily, protože mají skutečně co nabídnout. Turistickým a mediálním magnetem, jsou i další specializované Mezinárodní filmové festivaly: Tourfilm a Fresh Film Fest, které obesílá mnoho zemí z celého světa.

 

Víceúčelový společensko-kulturní sál

Víceúčelový sál bude vestavěn do dnes volného nádvoří podkovitého půdorysu. V okolních prostorách kolem sálu budou vybudovány prostory pro účinkující, provozní zázemí, místnost režie, překladatelské kabiny a sociální zařízení pro personál i návštěvníky.

Sál bude sloužit zejména k těmto účelům:

  • Koncerty symfonického a komorního tělesa
  • Kinosál – filmová projekce
  • Plesy, firemní bankety, módní přehlídky, firemní prezentace, předávání ocenění apod.
  • Kongresy, semináře, školení
  • Atd.

 

Balneologické centrum s knihovnou

Bude obsahovat mimořádně cenné výtisky staré více než 300 let. Sbírka je unikátní nejen svým stářím, ale i skladbou. Nacházejí se zde svazky nejen v češtině, ale i v latině a němčině. Většina knih je převedena do digitální podoby. Celá sbírka tak má mimořádnou historickou hodnotu v celoevropském měřítku.

 

Informační centrum Města Karlovy Vary a Karlovarského kraje

Bude sloužit jak pro potřeby Karlovarského kraje, tak i pro potřeby města Karlovy Vary. Mezi poskytované služby budou patřit prvotní informace o městě a kraji, jejich historické představení, dále informace o kulturních, společenských, ubytovacích a jiných možnostech v rámci regionu.